ECOS - Japanberatung, Projektentwicklung, Projektmanagement

Menü
Micro-WKK, nieuwe kansen voor installatie bedrijven
De micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) wordt door energie-experts voor de middellange termijn als een van de belangrijkste sleuteltechnologieën ter vermindering van de CO2-uitstoot gezien. Micro-WKK-systemen hebben met name in kleinere woningen een enorm potentieel tot energie- en CO2-besparing. Als volledige vervanging voor een conventionele verwarming (bijv. verwarmingsketel of stadswarmte) kan een micro-WKK-systeem, bijv. voor een gemiddelde huishouding van vier personen, niet alleen de ruimteverwarming, maar ook twee derde van de elektriciteit zelf produceren en dat met een energie- en CO2-besparing tot 40%. Alleen in West-Europa al worden elk jaar ongeveer 6 miljoen verwarmingsketels in de bestaande woningen en gebouwen vervangen. Zo bestaat er voor micro-WKK als "stroom producerende ver-warming" een immens groot marktpotentieel. Op dit moment is de micro-WKK alleen geschikt voor gebruik in oudere of grotere woningen. Toch wordt verwacht dat, wanneer de brandstofcel-technologie ter beschikking komt, waarvan de relatie tussen warmte en elektrische energie bijna 1 op 1 is, deze in de toekomst ook in nieuwe woningen ingezet kunnen worden.

Om echter het grote potentieel van de micro-WKK, ter vermindering van de CO2-uitstoot, werkelijk te benutten is het noodzakelijk door grote aantallen de productie– en daarmee ook de investeringskosten voor zulke systemen te verlagen. Daarom moeten in een relatief korte periode (8 tot 10 jaar), grote aantallen micro-WKK-eenheden op de markt gebracht worden.

In het samenspel van vele modules, biedt het micro-WKK concept de mogelijkheid, ook voor de stroomproducent, om een flexibele elektriciteitscentrale, de zogenaamde virtuele elektriciteitscentrale, op te bouwen. Dit maakt het mogelijk om, net als bij een grote centrale, naar behoefte reservecapaciteit ter beschikking te stellen en is hiermede een passende aanvulling voor het tijdelijk en seizoensgebonden wisselende energieaanbod van alternatieve energieën. Om echter een efficiënt beheer voor een dergelijke virtuele elektriciteitscentrale op te bouwen is passende hardware en software noodzakelijk voor de besturing en regeling van de modules, alsook voor een intelligent energiemanagement. De bijbehorende systeem technologie en software zullen in het kader van dit project voor meerdere micro-WKK-modules gebruikt, getest en geoptimaliseerd worden.

Omdat echter de installatie, de exploitatie en het beheer van micro-WKK-eenheden (die in principe kleine energiecentrales zijn) een grote technische en logistieke uitdaging is, is er behoefte aan een verdergaand concept om de planner en de installateur met de nieuwe besturings- en managementtechniek vertrouwd te maken, hem te scholen en daardoor de markintroductie van de micro-WKK mogelijk te maken en te versnellen.

Het ontwikkelde micro-WKK-besturings- en management systeem, die in het kader van het project zal worden ingezet, biedt de uitvoerder (energiebedrijf, werkmaatschappij, woningbouwvereniging, enz.) de mogelijkheid om een verscheidenheid van complexe praktijktaken op een snelle en kosteneffectieve wijze uit te voeren. In dit project moet met de hulp van het system expliciet een "virtuele elektriciteitscentrale" opgebouwd worden en verschillende bedrijfsprocessen getest en geoptimaliseerd worden. Bovendien de premissen voor opleiding van installateurs op het gebied van mini-en micro-WKK technologie. moeten worden creërt op basis van 2 micro-WKK-installaties in het WKK-scholingscentrum van de Handwerkskammer Osnabrück-Emsland.

Op het einde van het project worden aan de hand van workshops de resultaten van het project gepresenteert en de perspectieven van de micro-wkk technologie en de virtuele elektriciteitscentrale voor verschillende doelgroepen angetoond.

Projectdoelen:

  • Opzetten van een decentrale en milieuvriendelijke energielevering:
    Opstellen en realiseren van een concept voor een virtuele energiecentrale

  • Creëren van nieuwe activiteitsgebieden voor:
    - Installateurs uit het veld van verwarmings- en WKK-techniek
    - Regionale energieleveranciers, woningbouw-corporaties en service providers in de woningmarkt

  • Grensoverschrijdende ontwikkeling van cursussen voor installateurs en service providers
Informatiebijeenkomst micro-WKK en virtuele energiecentrales, 28 mei 2013
BHKW-Schulungszentrum der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Bramscher Str. 125, 49088 Osnabrück
Programma

Partners:

ECOS GmbH, Osnabrück, Deutschland
HOMA Software BV, Enschede, Nederland
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Deutschland
GEAS Energiewacht, Enschede, Nederland
Stadtwerke Osnabrück AG, Deutschland
Stichting Wonen Delden, Nederland


Gesubsidieert door het INTERREG IV a programma Deutschland-Nederland en de nationale cofinancieringen door de provincie Overijssel en de deelstaat Niedersachsen


Aktuell
Save the date: 10. Deutsch-Japanisches Umwelt- und Energiedialogforum,
29.-30. Oktober 2019, Tokyo
... weiterlesen
Webinar on Clean Coal Technologies in Japan am 05. Juni 2019
13. Deutsch-Japanisches Wirtschaftsforum, 3. April 2019, Hannover
... weiterlesen
6. Ratssitzung des GJETC am 6. und 7. März 2019 in Berlin
... weiterlesen
ECOS feiert 30jähriges Bestehen